0908/210 110
Priemyselná činnosť

 

Čo ponúkame:
- zámočnícke práce
- zváračské práce
- výroba a montáž technologických zariadení
- výroba a montáž nízko a strednotlakových potrubných rozvodov a priemyselných zariadení

Viac detailov

 

Servisné služby

 

Monitoring potrubia:
- vodovodného
- kanalizačného
- odvodňovacieho

Preplachovanie a odvápňovanie:
- systémov
- rozvodov

Viac detailov

 

Poruchové služby

 

Krtkovanie kanalizačných potrubí

Čistenie kanalizačných
a odvodňovacích potrubí

Viac detailov

 

Referencie

Belgicko: Indaver - www.indaver.com

- výroba a montáž strednotlakových potrubných
rozvodov v spaľovni

Nemecko: Varel - www.pkvarel.de
- osádzanie kotlov a rozvodov vzduchotechniky v papierni

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik Zlaté Moravce (Spolupráca od roku 2006 stále trvá)
- rekonštrukcie a úpravy rozvodov SV, TÚV a ÚK v bytových domoch

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o., Zlaté Moravce
(Spolupráca od roku 2008 stále trvá)

- rekonštrukcie a úpravy rozvodov SV, TÚV a ÚK v bytových domoch
- rekonštrukcie a úpravy rozvodov SV, TÚV a ÚK v kanálových rozvodoch
- montáž nových potrubných rozvodov
- výroba osadenie a montáž OST ( odvzdávacie stanice tepla ) a spustenie do prevádzky
- osadenie, montáž a napojenie 2 x 3,5MW kotlov na biomasu.

Teplárne, s.r.o. Bratislava
(Spolupráca od roku 2010 stále trvá)

- rekonštrukcie a úpravy rozvodov SV, TÚV a ÚK v bytových domoch
- rekonštrukcie a úpravy rozvodov SV, TÚV a ÚK v kanálových rozvodoch
- montáž nových potrubných rozvodov
- výroba osadenie a montáž OST(odvzdávacie stanice tepla) a spustenie do prevádzky

VUJE, a.s. Trnava, stredisko: EMO 3-4 Mochovce
(Spolupráca od roku 2014 stále trvá)

- Výroba osadenie a montáž vzduchotechniky
- Montáž nových potrubných rozvodov
- Osádzanie a montáž technologických zariadení

Profil spoločnosti

Garancie

Referencie

Napíšte nám


 

Kontakt: Pavel Švec
e-mail:
Sídlo spoločnosti:
+421 908 / 210 110
pallmont@pallmont.sk
svec@pallmont.sk
PALLMONT s.r.o.
Palárikova 9/288
Zlaté Moravce
953 01


Pallmont © 2016